Medlemsvillkor i vår kundklubb:

Medlemskapet är kostnadsfritt.
Personer som fyllt 16 år kan bli medlemmar.
Medlemskapet är personligt.
Bonus beräknas på alla köp förutom köp av presentkort.

Bonus beräknas under två halvårsperioder, 1 januari – 30 juni respektive 1 juli – 31 december. Bonusen utbetalas i form av en bonuscheck som utfärdas och sänds ut efter varje halvår.
Bonuscheckar sänds ut i mitten av januari (checken är giltig till den 30 juni) samt i mitten av augusti (checken är giltig till den 31 december)

Minsta bonuscheck är 50:-, mindre belopp förs över till nästa halvår.
Bonuschecken kan ej inlösas mot kontanter.
Bonuschecken måste alltid överlämnas vid köp.
Ströms förbehåller sig rätten att ändra bonus och medlemsvillkor utan att i förväg inhämta medlemmarnas godkännande.

Som medlem ger du Ströms rätt att spara information om dina inköp samt lagra dina personuppgifter och använda dessa för marknadsföringsändamål. Uppgifterna lämnas inte utanför Ströms i Göteborg AB. Ströms har säkerställt att dina personuppgifter är skyddade. Självklart behandlas insamlad kunddata i enlighet med GDPR. Läs mer om detta i vår integritetspolicy.

Tillbaka till formulär